22 maja 2020

Szkoła komunikat

Drodzy Rodzice!

W związku z planowanymi w szkole od 25.05.2020r. zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi (z ewentualnymi zajęciami dydaktycznymi) dla uczniów klas I-III oraz organizowanymi na terenie szkoły konsultacjami,  poniżej zamieszczamy procedury dotyczące bezpieczeństwa i higieny obowiązujące w szkole, zgodnie z którymi zajęcia odbywać będą się we właściwym reżimie sanitarnym (m.in. z zachowaniem dystansu między osobami, bez zabawek, pomocy naukowych, których nie można skutecznie dezynfekować, itp.). Proszę przed podjęciem decyzji zapoznać się nimi.

Jednocześnie informuję, że w momencie przyprowadzenia dziecka do szkoły rodzic/opiekun prawny musi dostarczyć podpisane deklaracje i oświadczenie, o których mowa w procedurach bezpieczeństwa. Uczeń przychodzący na konsultacje również musi przynieść podpisane przez rodziców deklarację i oświadczenie.

W kolejnych dniach zgłoszenie udziału dziecka w zajęciach w szkole odbywać się będzie zgodnie z regulacjami określonymi w procedurze.

Pliki do pobrania: