15 września 2019

Spotkania z rodzicami

Planowane terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020:
- 19 września 2019 – zebrania
- 24 października 2019 – konsultacje
- 28 listopada 2019 - zebrania
- 19 grudnia 2019 – konsultacje
- 23 stycznia 2020 – zebrania
- 19 marca 2020 – konsultacje
- 23 kwietnia – zebrania (termin może ulec zmianie z uwagi na egzamin)
- 14 maja 2020 – konsultacje
- 11 czerwca 2020 – zebrania