02 września 2019

Kursy autobusu szkolnego

Harmonogram dowozów i rozwozów dzieci obowiązujący od 3.09.2019 r.

Dowóz:
7.20 - Ziemnice
7.23 - Ziemnice (Górka) 
7.33 - Kleszczewo 
7.40 - Chmielkowo
7.50 - Świerczyna

Rozwozy:
Rozwóz I:
12.40 - Świerczyna (po 5 lekcji)
12.50 - Ziemnice (Górka)
12.55 - Ziemnice
13.00 - Kleszczewo 
13.05 - Chmielkowo
13.10 - Świerczyna (osiedle)

Rozwóz II:
14.35 - Świerczyna (po 7 lekcji) 
14.45 - Ziemnice (Górka)
14.50 - Ziemnice 
14.55 - Kleszczewo 
15.00 - Chmielkowo 
15.05 - Świerczyna (osiedle)