15 maja 2020

Przedszkole komunikat

Drodzy Rodzice!

W związku z planowanymi od 25.05.2020r. w przedszkolu zajęciami opiekuńczymi poniżej zamieszczamy procedury dotyczące bezpieczeństwa i higieny obowiązujące w przedszkolu, zgodnie z którymi zajęcia odbywać będą się we właściwym reżimie sanitarnym (m.in. z zachowaniem dystansu między osobami, bez zabawek, których nie można skutecznie dezynfekować, itp.). Proszę przed podjęciem decyzji zapoznać się nimi.

Informuję, że zgodnie z wytycznymi MEN ograniczającymi liczbę dzieci w placówce w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci rodziców pracujących: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jednocześnie informuję, że w momencie przyprowadzenia dziecka do przedszkola rodzic/opiekun prawny musi dostarczyć podpisane deklaracje i oświadczenie, o których mowa w procedurach bezpieczeństwa.

W związku z powyższym prosimy o przesłanie informacji o chęci uczęszczania Państwa dziecka z określeniem przedziału godzin drogą elektroniczną na adres przedszkola lub telefoniczną 21 maja 2020 r. do godziny 11.00.

W kolejnych dniach zgłoszenie udziału dziecka w zajęciach w przedszkolu odbywać się będzie zgodnie z regulacjami określonymi w procedurze.

Pliki do pobrania: