05 maja 2020

Przedszkole komunikat

Szanowni Państwo!

 

Informuję, że ze względów bezpieczeństwa, w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa Dyrektor Zespołu Szkół w Świerczynie, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego podjął decyzję o zawieszeniu zajęć w grupach przedszkolnych od 6 maja 2020 r. do 24 maja 2020 r.                      

Jednocześnie informuję, że w dalszym ciągu realizowane będzie nauczanie w formie zdalnej.  Informuję również, że nadal istnieje możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego w przypadku rodziców dzieci do lat 8.

                                                                                                                                                                                                   

Z poważaniem

Jacek Matecki

Dyrektor Zespołu Szkół

w Świerczynie