02 czerwca 2019

Zajęcia na temat bezpieczeństwa w szkole

Zajęcia na temat bezpieczeństwa w szkole

W klasach młodszych wychowawczynie przeprowadziły zajęcia na temat bezpieczeństwa w szkole i sposobów rozwiązywania konfliktów między rówieśnikami.