14 maja 2019

Wyjazd na "Zieloną Szkołę" - Zaborowo

Wyjazd na 'Zieloną Szkołę' - Zaborowo

Uczniowie klas IV-VIII 14 maja udali się w podróż po wiedzę na temat wody i jej życiodajnych wartości. Młodzież tego dnia odwiedziła Stację Uzdatniania Wody w Zaborowie, gdzie poznała bogatą historię tego miejsca a także współczesny sposób funkcjonowania. Uczestnicy z zaciekawieniem oglądali urządzenia, za sprawą których z domowych kranów płynie woda. Druga część spotkania miała uświadomić uczniom, jak ważne jest szanowanie wody i oszczędne jej używanie. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć wizualizację na ten temat, pod mikroskopami zaś oglądali „pożyteczne” bakterie, niezbędne w procesie uzdatniania wody. Młodzież wyszła więc z dużą porcją wiedzy i postanowieniami, aby jeszcze bardziej dbać o nasze środowisko naturalne. W prezencie wszyscy otrzymali ekologiczne torby.