26 sierpnia 2023

Renowacja boiska

Renowacja boiska

W Zespole Szkół w Świerczynie podczas wakacji została wykonana renowacja boiska tartanowego. Naprawiono ubytki boiska, namalowano nowe linie, zawieszono nowe siatki i piłkochwyty, naprawiono bramki. Dziękujemy Panu Burmistrzowi Stanisławowi Glapiakowi oraz wszystkim samorządowcom za troskę o poprawę warunków pracy oraz stwarzanie coraz lepszych warunków do uprawiania sportu i rekreacji