13 marca 2019

Przedszkolaki zakładają wiosenny ogródek

Przedszkolaki zakładają wiosenny ogródek

Przedszkolaki, czekając na prawdziwą wiosnę, postanowiły przyspieszyć jej przyjście i dlatego założyły w kąciku przyrody „zielony ogródek”, w którym pojawiły się wiosenne kwiatki oraz pojemniki z wysianymi przez dzieci nasionami warzyw i kwiatków. Będzie to znakomita okazja do prowadzenia przyrodniczych obserwacji, min. procesu kiełkowania i wzrastania roślin. Przedszkolaki systematycznie obserwują też przedszkolną skarpę kwiatową, na której pojawia się coraz więcej wiosennych zwiastunów. Wielką atrakcją dla Maluchów były zajęcia związane z sadzeniem do skrzynek bratków, które ozdobiły wejście do przedszkola. Tego typu zajęcia prowadzone z dziećmi są bogatym źródłem wrażeń, przeżyć i doznań, a przede wszystkim wywołują u przedszkolaków, nawet tych małych, wielką chęć aktywnego działania.