26 października 2021

Projekt "Kreatywne prace plastyczne"

Projekt 'Kreatywne prace plastyczne'

Już od września uczniowie uczęszczający na kółko plastyczne rozpoczęli niesamowitą przygodę plastyczną, przystępując do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Kreatywne Prace Plastyczne”. Jest to II edycja projektu. Opiera się on na prowadzeniu prawdziwie twórczych, niekonwencjonalnych działań plastycznych wspierających rozwój, szczególnie małej motoryki i kreatywności oraz sprzyjających kształtowaniu postaw proekologicznych.

Projekt prowadzi do zmiany stylu edukacji plastycznej z odtwórczej i szablonowej w twórczą, rozwijającą kreatywność i wyobraźnię.

Projekt jest prowadzony jako innowacja pedagogiczna.