09 kwietnia 2019

Prawa Dziecka

Prawa Dziecka

W klasach odbyły się zajęcia na temat: „Prawa dziecka”. Celem lekcji było kształtowanie świadomości posiadania własnych praw. Dzieci zapoznały się informacjami dot. Konwencji o Prawach Dziecka i Prawami Dziecka w zarysie, wspólnie analizowały treść wiersza M. Brykczyńskiego: „Prawa Dziecka”, a na koniec wykonały w grupach plakat, który został wywieszony w korytarzu szkolnym.