30 marca 2019

Platforma edukacyjna EduNect

Platforma edukacyjna EduNect

Testowaliśmy platformę edukacyjną EduNect. Po okiem pani Natalii i pana Wacława wszystkie klasy odbyły lekcję próbną z różnych przedmiotów. Uczniowie wykonywali zadania w zależności od umiejętności i swojego tempa pracy. Taka forma zajęć ma urozmaicić proces lekcyjny, szczególnie podczas powtórek i prac diagnostycznych, a także uczyć efektywnego wykorzystania komputera do podniesienia wyników uczenia się. Przez najbliższych 10 dni można ćwiczyć i sprawdzać się, zarówno podczas lekcji, jak i nauki własnej w domu. Dziękujemy za dzień aktywnej pracy!