11 grudnia 2022

Piszemy listy do Świętego Mikołaja

Piszemy listy do Świętego Mikołaja

W szkole zrobiło się bardzo świątecznie. Klasy i korytarze zdobią choinki ustrojone przez uczniów, w dniu Mikołajek dzieci otrzymały słodkie upominki, a w klasach młodszych dzieci pisały już listy do Świętego Mikołaja.