16 maja 2019

Muzyczne zabawy przedszkolaków

Muzyczne zabawy przedszkolaków

W ramach realizacji w przedszkolu tematyki związanej z muzyką i instrumentami muzycznymi, 15 maja przedszkolaki uczestniczyły w warsztatach prowadzonych przez pana Piotra, nauczyciela muzyki, który zapoznał przedszkolaków z gitarą, harmonijką ustną, akordeonem i pianinem. Dzieci poznały budowę tych instrumentów i sposoby gry na nich. Wysłuchały też kilku utworów w wykonaniu muzyka. Chętne dzieci mogły też samodzielnie spróbować wydobyć określone dźwięki na danym instrumencie.  Zajęcia muzyczne połączone były z zabawą plastyczną, w czasie której Krasnale  „wyczarowywały” z instrumentów różne postaci i przedmioty.