09 czerwca 2019

Lekcja astronomii - podsumowanie projektu edukacyjnego „Układ Słoneczny”

Lekcja astronomii - podsumowanie projektu edukacyjnego „Układ Słoneczny”

Na lekcjach przyrody pani Anita Podrzycka wraz z uczniami klasy VI omawiała zagadnienia naszego Wszechświata. Następnie uczniowie przez kilka miesięcy realizowali projekt edukacyjny, który składał się z trzech części: nauki wiersza o planetach, przygotowanie prezentacji multimedialnej i stworzenie modelu Układu Słonecznego. Szóstoklasiści swą wiedzę astronomiczną zaprezentowali w formie przestrzennych prac, tworząc strukturę tego układu. Technikę prac nazwać można „astronomią plastyczno-techniczną”, ponieważ oparta jest zarówno na naukowych przesłankach, jak i artystycznej wyobraźni. Na zakończenie szóstoklasiści przekazali swoją astronomiczną wiedzę przedszkolakom.