02 stycznia 2020

Lekcja astronomii

Lekcja astronomii

Na lekcjach geografii uczniowie klasy VI przypomnieli sobie, jakie obiekty kosmiczne można obserwować na niebie w dzień, a jakie w nocy, następnie pani Anita Podrzycka omówiła uczniom budowę Układu Słonecznego. Kolejnym etapem było przedstawienie przez szóstoklasistów swej wiedzy astronomicznej w formie przestrzennych prac, tworząc strukturę tego układu. Technikę prac nazwać można „astronomią plastyczno-techniczną”, ponieważ oparta jest zarówno na naukowych przesłankach, jak i artystycznej wyobraźni. Na zakończenie szóstoklasiści w sali numer 8 stworzyli z wykonanych prac wystawę klasową.