12 listopada 2022

Konkurs recytatorski

Konkurs recytatorski
Język ojczysty pełni niezwykle ważną rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych. To język buduje naszą tożsamość narodową. Język nareszcie jest nośnikiem treści i wartości, które kształtują młodych ludzi.
10 listopada uczniowie klas I-VIII podczas I Szkolnego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej wyrazili swój szacunek i przywiązanie do języka ojczystego.
Dziękujemy Radzie Rodziców za nagrody dla laureatów i słodkie upominki dla każdego uczestnika konkursu!