02 czerwca 2019

Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce- etap wojewódzki

Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce- etap wojewódzki

Po wielu miesiącach pracy i pomyślnym przejściu przez poszczególne etapy konkursu (powiat, rejon, województwo) zapisuje się złotymi zgłoskami na kartach historii naszej szkoły uczeń Jan Dutka, laureat XXIII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, który zajął I miejsce. Ucznia do konkursu przygotowywała nauczycielka historii pani Halina Szajbe.