04 września 2023

Inauguracja nowego roku szkolnego

Inauguracja nowego roku szkolnego

4 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Społeczność Świerczyńskiej szkoły uroczystą inaugurację rozpoczęła mszą św., którą odprawił ksiądz proboszcz Marek Kędziora. Następnie wszyscy udali się do szkoły. Uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły i zaproszonych gości przywitał Dyrektor p. Jacek Matecki. Przypomniał o tragicznych dniach września 1939 r. Szczególnie serdecznie przywitał nowych członków społeczności szkolnej - pierwszaków. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Minister Jan Dziedziczak, Sekretarz Gminy Osieczna Sławomir Kosmalski i proboszcz tutejszej parafii. Obecność Ministra związana była z przyznaniem nauczycielowi historii p. Kamilowi Kutnemu najważniejszego oświatowego odznaczenia Medalu Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty i wychowania. Po części oficjalnej nastąpił krótki program artystyczny, a następnie wszyscy udali się z wychowawcami do swoich sal. Całej społeczności Zespołu Szkół w Świerczynie życzymy owocnego roku szkolnego 2023/2024!