31 marca 2023

Fizyka - Siła wyporu

Lekcja fizyki w klasie 7 – „Siła wyporu”

Uczniowie doświadczalnie sprawdzili Prawo Archimedesa.

Na każde ciało zanurzone w cieczy działa zwrócona do góry siła wyporu  o wartości równej wartości ciężaru cieczy wypartej przez to ciało:

Fw = Fc = dc · g · V

gdzie:

dc - gęstość cieczy,

V - objętość ciała lub jego zanurzonej części.