Dowozy rozwozy

PLAN DOWOZÓW I ROZWOZÓW


przyjazd poranny: 7.25

(Ustronie - 6.45, Ziemnice - 6.50, Ziemnice Górka - 6.53, Miąskowo - 7.02, Kleszczewo - 7.05, Chmielkowo - 7.10, Świerczyna - 7.20)

 

odjazd nr 1: 13.30

 

odjazd nr 2: 15.00

 

odjazd nr 3: tylko we wtorki 16.10 oraz tylko w środy 13.30