22 marca 2024

Bezpieczeństwo na wsi

Bezpieczeństwo na wsi

Uczniowie klas 1-3 spotkali się z panem Rafałem Szydlewskim, pracownikiem KRUS. Tematyka spotkania dotyczyła zagrożeń najczęściej występujących na wsi, szczególnie w gospodarstwach rolnych. Dziękujemy za ciekawe spotkanie oraz upominki.