Zespół Szkół w Świerczynie - Gmina Osieczna - Powiat leszczyński
Start Archiwum artykułów Powrót do szkoły
Powrót do szkoły

Po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej dla wszystkich uczniów i nauczycieli nastał czas wytężonej pracy, by w nowym roku szkolnym 2016/2017 wzbogacać swą wiedzę, doskonalić umiejętności, a także nabywać doświadczeń zawodowych. Inaugurację rozpoczęto mszą świętą, następnie wszyscy udali się do szkoły, by tam wraz z pierwszym dzwonkiem rozpocząć przygodę z nauką. W sali gimnastycznej dyrektor Wioletta Klak z radością przywitała: uczniów, rodziców, nauczycieli oraz  pracowników szkoły. Wystąpienie dyrekcji zawierało życzenia satysfakcjonującej i inspirującej pracy, sukcesów szkolnych na miarę możliwości każdego dziecka, przynoszącej efekty współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów oraz tworzenia atmosfery wzajemnej życzliwości. Ważnymi odbiorcami tych słów byli pierwszoklasiści, którzy rozpoczęli naukę. Do Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza 129 dzieci, w tym 79 uczniów i 50 przedszkolaków. Wychowawstwo w poszczególnych klasach objęli: kl. I – Hanna Jakubowska, kl. II – Joanna Marszałek, kl. III - Anna Kubańda, kl. IV – Jakub Cichowlas, kl. V – Joanna Smolna-Matyja, kl. VI – Marlena Graf. W grupach przedszkolnych: Maria Ratajczak i Beata Czabajska.

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości