Zespół Szkół w Świerczynie - Gmina Osieczna - Powiat leszczyński
Start
Konkurs czytelniczy

W dniu 24 kwietnia odbył się Konkurs Czytelniczy „W Krainie Baśni Andersena”, będący podsumowaniem realizowanego projektu edukacyjnego „Świat Andersena”. Organizatorami konkursu byli: Dyrektor Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie oraz biblioteka szkolna we współpracy z Filią Biblioteki Publicznej w Świerczynie. W zmaganiach wzięły udział trzy drużyny: Drużyna Calineczki, Drużyna Małej Syreny oraz Drużyna Dziewczynki z zapałkami. W skład każdej z drużyn wszedł uczeń z klasy I, II i III, który uzyskał najwięcej punktów w etapie klasowym konkursu. Nad prawidłowością przebiegu turnieju czuwała komisja w składzie: Wioletta Klak (dyrektor Zespołu), Joanna Marszałek (nauczyciel bibliotekarz) i Hanna Olejniczak (bibliotekarz Filii). Uczestnicy konkursu rywalizowali w sześciu konkurencjach, które wymagały od nich bardzo dobrej znajomości baśni H. Ch. Andersena: układali tytuły baśni z rozsypanki wyrazowej, rozwiązywali zagadki, rozpoznawali tytuły baśni na podstawie odczytanych fragmentów, przyporządkowywali obrazki do baśni, układali puzzle, odpowiadali na pytania quizowe. Ostatecznie I  miejsce zajęła Drużyna Małej Syreny w składzie: Kamil Wojciechowski (klasa I), Marianna Dutka (klasa II), Natasza Bujak (klasa III), zdobywając 36 punktów. II miejsce i 30 punktów wywalczyła Drużyna Calineczki (Bianka Krauze z klasy I, Artur Paizert z klasy II i Oliwier Rozwalka z klasy III). III miejsce i 28 punktów przypadło Drużynie Dziewczynki z zapałkami, w skład której weszli: Jakub Łagoda (klasa I), Jan Giera (klasa II) i Julia Andrzejewska (klasa III). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody- książki.

W tym samym dniu podsumowano również wyniki konkursu plastycznego „Ilustracja do baśni Hansa Christiana Andersena”. I miejsce przypadło ilustracji wykonanej przez Julię Andrzejewską z klasy III, II miejsce zajęła praca Bianki Krauze z klasy I, a trzecie- Julii Skrzypek z klasy II. Zwyciężczynie konkursu również otrzymały dyplomy i nagrody książkowe. Gratulujemy. Zobacz zdjęcia.

 
Etap wojewódzki Konkursu Przyrodniczego „Ptaki Polski”

Jan Dutka, Paweł Kaźmierczak i Wojciech Biały w dniu 22 kwietnia reprezentowali naszą szkołę w etapie wojewódzkim Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych organizowanego przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”. W tym roku szkolnym temat konkursu brzmiał „Ptaki Polski”. Młodzi ornitolodzy musieli opanować zagadnienia dotyczące wyglądu, występowania, odżywiania oraz rozmnażania różnych gatunków ptaków. Miło nam poinformować, iż Janek zdobył odpowiednią liczbę punktów z testu konkursowego i będzie brał udział w etapie ponadwojewódzkim tego konkursu. Serdecznie gratulujemy.

 
Zajęcia otwarte w szkole

21 kwietnia odbyły się w naszej szkole zajęcia otwarte dla rodziców. Zajęcia tego typu są realizowane w ramach współpracy szkoły z rodzicami. Zajęcia otwarte pozwalają rodzicom poznać charakter pracy dydaktyczno- wychowawczej z dziećmi, dowiedzieć się ile wymaga to wysiłku, umiejętności, wiedzy i przygotowań. Rodzice mieli okazję dokonać obserwacji zachowania dziecka w klasie, na tle grupy i odpowiedzieć sobie na pytania: czy dziecko jest aktywne podczas zajęć, w jaki sposób udziela informacji na zadane pytania, czy potrafi skupić uwagę podczas lekcji, w jakim tempie pracuje?

 
Dzień Ziemi

21 kwietnia obchodziliśmy w szkole Święto Ziemi. Młodsi uczniowie wybrali się na wycieczkę do lasu, aby tam posadzić sadzonkę dębu, wyhodowaną z nasionka przez klasę III. Potem uczniowie wzięli udział w zabawach: „Bingo przyrodnicze” i „Pozostaw ślad w przyrodzie”. Przy okazji pozbieraliśmy śmieci, które napotkaliśmy po drodze. Zobacz zdjęcia.

Starsi uczniowie wysprzątali boisko szkolne i przydrożny rów widziany z okien szkolnych. Natomiast uczniowie klasy IV podczas wizyty w lesie utrwalili sobie jego piętrową budowę oraz rozpoznali drzewa, krzewy i rośliny zielne tworzące warstwy lasu. Młodzi ornitolodzy podjęli również próby rozpoznawania odgłosów ptaków. Natomiast po powrocie do szkoły obejrzeli krótki film, przedstawiający przyjście na świat młodych żurawi w Nadleśnictwie Włoszakowice.

 
"Ratujemy i uczymy ratować"

Panie Joanna Marszałek i Hanna Jakubowska nieprzerwanie od wielu lat uczestniczą w programie Ratujemy i Uczymy Ratować. Nauczycielki podczas interesujących zajęć wpajają uczniom oraz kadrze zasady udzielania pierwszej pomocy. Dzięki temu dzieci oraz dorośli oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami, kształtują właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.

 
XXI Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

Marcin Strzelczyk (kl. VI) reprezentował naszą szkołę w etapie rejonowym XXI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce (28 marca 2017 r.). Opiekun – pani Halina Szajbe realizowała cele konkursowych zmagań, jakim są: przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, popularyzowanie kultury regionalnej, rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją, kształtowanie poczucia własnej tożsamości i postaw patriotycznych. Wielomiesięczna i systematyczna praca zwieńczona została sukcesem - uczeń kl. VI zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego.

 
Zajączek w szkole

12 kwietnia 2017 r. w szkole pojawił się Zając. Zostawił dzieciom list, w którym zapraszał do zabawy w poszukiwanie słodkości. Uczniowie do słodkiego celu udali się po śladach- tropach, po drodze musieli rozwiązać świąteczne zagadki. Tropy prowadziły na ostatnie piętro budynku szkoły- to tutaj Zając schował w gniazdach czekoladowe jajka. Dzień wcześniej natomiast Zajączek wraz ze swoimi pomocnicami- Kurkami przykicał do klas, gdzie w rytm muzyki rozdawał cukierki. Zobacz zdjęcia.

 
Rekolekcje

Tegoroczne rekolekcje szkolne odbyły się w dniach od 22 marca do 24 marca. Ksiądz Proboszcz Maksymilian Kamza zaprosił do prowadzenia rekolekcji siostrę Mariannę i siostrę Katarzynę z Koinonii św. Pawła z Kielc. Koinonia św. Pawła to stowarzyszenie życia apostolskiego, które odpowiada na wezwanie Kościoła, a zwłaszcza świętego Jana Pawła II do podjęcia dzieła nowej ewangelizacji. Siostry realizują szczególny charyzmat - niosą Dobrą Nowinę na krańce świata. Z takim właśnie przesłaniem przyjechały do nas. W czasie trzech dni prowadziły nas przez przypowieści Nowego Testamentu. Ukazały nam wielkość i miłosierdzie Boga oraz radość ze spotkania z Nim. Przeprowadziliśmy też  (inicjatywa członków Szkolnego Koła Caritas) akcję „Opatrunek na ratunek”. Zebraliśmy dużą ilość środków opatrunkowych dla fundacji „Redemptoiss Missio”, która przeznacza je na potrzeby misji w Afryce.  To były bardzo ciekawe i wartościowe dni w naszym szkolnym życiu. Zdjęcia.

 
Zapraszamy na kiermasz książek

 
Informacja

Rekrutacja do przedszkola rozpocznie się w drugiej połowie kwietnia.

 
Finał Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego

W piątek 24 marca br. w Poznaniu odbył się etap wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy VI - Wojciech Biały, podopieczny Pani Anity Podrzyckiej. Aby znaleźć się w finale tego konkursu, trzeba zdobyć określoną liczbę punktów najpierw na etapie szkolnym, później rejonowym. Wojtek w przygotowanie do konkursu włożył mnóstwo pracy. Gratulujemy uzyskania tytułu finalisty.

 
Pożegnanie zimy

21 marca w naszej szkole obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. W tym dniu Samorząd Uczniowski  zorganizował rozgrywki sportowe w piłce nożnej i dwa ognie oraz piknik w sadzie- pieczenie kiełbasek na ognisku. Zimę pożegnaliśmy paląc marzannę i śpiewając wiosenne przyśpiewki. Galeria zdjęć.

 
Dzień Otwarty Przedszkola

Zapraszamy "kandydatów na przedszkolaka" wraz z rodzicem na Dzień Otwarty Przedszkola, który odbędzie się 30 marca w godzinach 11.00- 12.45.

 
Wieści z przedszkola- marzec

Warsztaty ekologiczne w przedszkolu

Dnia 6 marca odbyły się warsztaty ekologiczne pt.: "Hałas to też zanieczyszczenie". Pani J. Piwońska z EKOSFERY wyjaśniła dzieciom co to jest hałas i jak on negatywnie wpływa na zdrowie i samopoczucie człowieka, omówiła również źródła hałasu, które mogą być zależne i niezależne od nas samych. Dzieci rozróżniały dźwięki przyjemne i nieprzyjemne dla ucha, poznały budowę narządu słuchu, dowiedziały się, jak to się dzieje, że słyszymy różne dźwięk i jak można eliminować hałas z naszego otoczenia. Wielkie zainteresowanie wzbudziły specjalne urządzenia takie jak: decybelomierz i analizator hałasu w formie modelu sygnalizatora ulicznego, za pomocą których dzieci oceniały natężenie hałasu w przedszkolu w różnych sytuacjach. Galeria

Dzień Kobiet w przedszkolu

Z okazji tego dnia niezwykłego, chłopcy życzyli paniom i koleżankom wszystkiego najlepszego, obdarowując je słodkimi upominkami oraz przygotowanymi kwiatkami. Radosna i odświętna atmosfera panowała przez cały dzień pobytu dzieci w przedszkolu. Galeria

Konkurs recytatorski w przedszkolu

Dnia 13 marca odbyła się kolejna edycja konkursu recytatorskiego pt. "Mój ulubiony wierszyk" Udział w konkursie umożliwił chętnym dzieciom zaprezentowanie swoich zdolności artystycznych. Konkurs wspierali rodzice przygotowując swoje pociechy do występu. Jury w składzie p. Wioletta Klak i p. Anita Podrzycka oceniało występy dzieci w dwóch kategoriach: dzieci 3-4 letnie i 5-6 letnie. Wszyscy uczestnicy byli bardzo dobrze przygotowani do konkursu, niektórzy rodzice zadbali również o stosowne rekwizyty i piękne stroje. A oto wyniki konkursu: w kategorii dzieci 3-4 letnich I miejsce zajęła Matylda Gąsiorek, II miejsce zajął Filip Kwieciński, III miejsce zajęła Laura Wojtkowiak, wyróżnienie otrzymali: Julia Werno, Piotr Marszałek, Beata Sznabel i Natan Wojtkowiak. W kategorii dzieci 5-6 letnich I miejsce przypadło Michalinie Skrzypczak, II miejsce zajęła Magda Olejnik, a III miejsce - Kamil Łagoda. Wyróżnienia otrzymali:  Zuzanna Kurzawa, Kamila Łagoda, Blanka Nagła, Vanessa Przybylska i Jadzia Wojciech. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy i gratulujemy zwycięzcom. Galeria

Teatrzyk w przedszkolu

15 marca przedszkolaki obejrzały przedstawienie teatralne pt.: "Wiosenna euforia" w wykonaniu aktorów Agencji Artystycznej KANON z Krakowa. Przedstawiona historia opowiadała o przygodach koziołka Mietka, wiewiórki Basi, dzika Władka oraz pani Łosiowej. Dzieci wzbogaciły wiadomości na temat przedwiośnia, m.in. budzących się z zimowego snu zwierząt, przylotu ptaków, kwitnienia pierwszych wiosennych kwiatków. Nie zabrakło też wątków ekologicznych dotyczących dbania o czystość środowiska, w którym żyjemy. Przedstawienie pełne humorystycznych dialogów i wesołej muzyki dostarczyło dzieciom wiele radości i wzruszeń. (Galeria)

Przedszkolaki witają wiosnę

Zgodnie z tradycją, 21 marca przedszkolacy w kolorowym korowodzie, niosąc swoje marzanny, udali się do przedszkolnego ogrodu, gdzie wierszem i piosenką pożegnały zimę i powitały wiosnę. Po skończonej ceremonii spalenia kukieł, wszyscy rozbiegli się po ogrodzie w poszukiwaniu oznak wiosny. Oprócz wielu zwiastunów takich jak: młode trawki, pąki na drzewach, młode listki na krzaczkach, kwitnące kwiatki na skarpie, żuczka, który obudził się z zimowego snu, dzieci odnalazły kosz pełen słodyczy oraz list od pani wiosny, w którym wszystkich pozdrowiła i obiecała, że wkrótce przybędzie. Galeria

Konkurs plastyczny: "Ulubiona Postać z utworu Jana Brzechwy"

W konkursie plastycznym "Ulubiona Postać z utworu Jana Brzechwy ", którego organizatorem było Przedszkole Samorządowe "Akademia Pana Kleksa" w Osiecznej, nasze przedszkole reprezentowały :Ewa Stróżyńska, Alicja Pazoła i Vanessa Przybylska z grupy Starszaków oraz Zosia Pazoła i Matylda Gąsiorek z grupy Maluchów. Jury nie przydzieliło głównych nagród ze względu na wysoki poziom wszystkich prac konkursowych. Najciekawsze prace zostały jednak wyróżnione. Z naszego przedszkola wyróżnienie otrzymały: Ewa Stróżyńska za pracę pt. "Kaczka Dziwaczka" i Alicja Pazoła za ilustrację do wiersza "Stonoga". Gratulujemy! Galeria

 
„Popołudnie z panem Andersenem”

W dniu 20 marca 2017 r. uczniowie klas I- III uczestniczyli w „Popołudniu z panem Andersenem” w ramach projektu „W Krainie Baśni Andersena”. Na początku spotkania pani dyrektor przedstawiła prezentację dotyczącą życia i twórczości Hansa Christiana Andersena, następnie zaproszeni goście czytali dzieciom wybrane baśnie autora. Uczniowie mogli także wziąć udział w zabawach integracyjnych, a na zakończenie posilić się zdrowymi kanapkami przygotowanymi przez mamy uczniów. Kolejnym etapem projektu będzie konkurs plastyczny „Moja ilustracja do wybranej baśni Andersena”, natomiast w kwietniu wybrani uczniowie wezmą udział w konkursie dotyczącym znajomości baśni. Zobacz zdjęcia.

 
Warsztaty profilaktyczne dla uczniów

Dnia 20 marca 2017 r. w naszej szkole odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów, które prowadziła pani Emilia, pracownik firmy PROGRES - Instytut Rozwoju i Edukacji z Rzeszowa. Warsztaty dla uczniów klasy VI poświęcone były asertywności „Jaka myśl, takie uczucie i czyn - o znaczeniu asertywności”. W klasach IV i V zrealizowano warsztaty z zakresu radzenia sobie z emocjami pt. „Lawina emocji” - co nam w duszy gra? Natomiast podczas spotkania dla klas I-III poruszano temat efektywnego uczenia się - mnemotechniki, pt. „Zainspirować, zrozumieć, zapamiętać”. Uczestnicy szkolenia wykazali się aktywną współpracą z prowadzącą.

 
Dzień Morza

Dnia 17 marca obchodziliśmy Dzień Morza. Światowy Dzień Morza jest świętem mającym na celu zwrócenie uwagi na to, że morze jest naszym wspólnym dobrem i bardzo istotna jest dbałość o ochronę środowiska morskiego. Tego dnia uczniowie przyszli ubrani w różnych odcieniach niebieskiego. Najstarsi uczniowie szkoły zaprezentowali na lekcji strój plażowy, wykonali pocztówkę z wakacji oraz ułożyli wiersz o tematyce wakacyjnej. Wojtek i Jakub z klasy VI podczas przerw sprawdzali wiedzę uczniów na temat Morza Bałtyckiego zadając różne pytania i zagadki, a poprawne odpowiedzi nagradzali cukierkami. Uczniowie V i VI na lekcji przyrody słuchali muzyki relaksacyjnej - szum morza i odgłosy mew.

 
Kolejne spotkanie z panią pielęgniarką

„Zdrowe zęby mam, bo zawsze o nie dbam”.

8 marca w klasie II ponownie gościła pani pielęgniarka. Tym razem rozmawiała z dziećmi na temat higieny jamy ustnej: o rodzajach zębów i ich roli, sposobach zapobiegania próchnicy. Przyniosła ze sobą makietę zębów i szczotki, plakaty oraz film. Zademonstrowała uczniom technikę prawidłowego mycia ząbków, poinformowała, jaką używać szczoteczkę i pastę do zębów. Dzieci były zainteresowane tematem i ciągle włączały się do rozmowy. Spotkania z panią pielęgniarką są związane z zajęciami na temat zdrowia, które realizowane są aktualnie w klasie II.

 
Dzień Kobiet

8 marca obchodziliśmy w naszej szkole Święto Kobiet. W każdej klasie panowie złożyli życzenia swoim koleżankom i paniom nauczycielkom, wręczyli także słodkie upominki oraz kwiaty. Tego dnia został również zorganizowany konkurs na „Najsympatyczniejszą dziewczynę”. W klasach I- III zwyciężczynią konkursu została Natasza Bujak, a w klasach IV- VI chłopcy wybrali Maję Strzelczyk. Gratulujemy!

 
Projekt "Sport to zdrowie"

7 marca uczniowie klasy II zorganizowali szkolne zawody sportowe klas I- III. Były one efektem realizowanego klasowego projektu pt. „Sport to zdrowie”. Dzieci, w grupach miały do wykonania zadania. Pierwsza grupa samodzielnie zrobiła zaproszenia dla klas I i III na zawody sportowe oraz plakaty informujące o turnieju. Grupa druga miała za zadanie przeprowadzić wywiady ze znanymi im sportowcami lub osobami, które zajmowały się sportem. Kolejna grupa przygotowała album oraz mapę miejsc w szkole i okolicy, w których można uprawiać sport. Ostatnia grupa zajęła się całą oprawą turnieju. Do ich obowiązków należało wykonanie dyplomów, medali, wybranie konkurencji sportowych, a także przeprowadzenie zawodów. Uczniowie klasy drugiej wspaniale wywiązali się ze wszystkich swoich zadań. Była to nauka samodzielności oraz odpowiedzialności za realizację otrzymanych zadań.

 
Międzynarodowy Dzień Pisarzy

3 marca to Międzynarodowy Dzień Pisarzy, który został  ustanowiony w 1984 roku przez PEN Club - Międzynarodowe Stowarzyszenie Pisarzy. Z tej okazji biblioteka szkolna wraz z wychowawcami zorganizowała  na korytarzu szkolnym wystawę książek ulubionych pisarzy uczniów oraz gazetkę na ten temat. W młodszych klasach czytało się książeczki. Uczniowie klasy VI wcielili się w role pisarzy- napisali książkę, opartą na ich autorskiej fabule. Klasa V natomiast zabawiła się w ilustratorów i wykonała ilustracje do legendy W. Chotomskiej pt. „Złota kaczka”.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 9

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości